Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Magnetické pole

Magnetické pole se projevuje silovými účinky magnetické látky nebo vodiče protékaného elektrickým proudem nebo pohybujícími se elektrickými náboji. Velikost magnetického pole se vyjadřuje intenzitou magnetického pole, které má jednotku A/m.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu