Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Kotel

Kotel je otevřená nebo uzavřená nádoba sloužící k ohřívání a zpracování kapalin. Potřebné teplo se získává spalováním paliva v topeništi kotle nebo se přivádí teplonosnou látkou (párou, horkou vodou), popřípadě se kotle vytápějí elektrickým proudem. Nejběžnější kotle jsou v klasických uhelných parních elektrárnách, kde představují největší zařízení, sloužící na přeměnu chemické energie paliva na tepelnou energii páry, která bude dále využitá na výrobu tepla a elektrické energie. Nejdůležitějšími médii pro provoz kotle jsou voda a palivo. Voda se dopravuje do kotle napájecím čerpadlem pod vysokým tlakem, voda se ohřívá na bod varu a odpařuje se (viz heslo parní kotel).
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu