Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Kolektor

Kolektor je všeobecně sběrač nebo sběrná komora a v oboru výroby elektrické energie se používá ve dvou významech. Za prvé je to potrubí většího průměru do kterého jsou zaústěny potrubí menšího průměru, např. kolektor páry nebo kolektor napájecí vody. Druhý význam je sluneční kolektor, tj. zařízení sloužící k zachycení sluneční zářivé energie a její přeměně na jiné formy energie.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu