Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Koks

Koks se vyrábí v koksárnách karbonizací uhlí zahříváním bez přístupu vzduchu. Koks se pak zčásti dopravuje do hutí, kde hraje důležitou úlohu při tavení železa na výrobu oceli, zčásti se rozváží jako nejkvalitnější palivové uhlí.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu