Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Kation

Kladně nabitý kation (Na+, Cu2+, Ce4+), vznikne, když elektricky neutrální atom ztratí ionizací elektron. Kation se v elektrickém poli pohybuje k záporně nabité elektrodě (katodě). Kationy od katody přijímají elektrony - redukují se.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu