Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Kapalný radioaktivní odpad

Kapalný radioaktivní odpad se v jaderných elektrárnách zpracovává buď bitumenací nebo cementací do 200 l sudů, které jsou ukládány v úložišti. Další metodou, která se také používá je vitrifikace.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu