Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Jmenovité veličiny

Jsou veličiny, na které jsou navrhovány stroje, přístroje, vedení apod. Jedná se jak o veličiny elektrické (proud, napětí, odpor atd.), tak i o parametry mechanické, dynamické, tepelné apod.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu