Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Jádro atomu

Jádro atomu je velmi malé ve srovnání s celým atomem. Přesto je v něm soustředěna téměř celá hmotnost atomu. Protony jsou totiž 1836 krát a neutrony 1838 krát těžší než elektrony, které tvoří obal. Hmotnost jádra je dána součtem hmotností protonů a neutronů, které ho tvoří. Počet těchto částic určuje hmotnostní číslo. Jádro je elektricky kladně nabito, protože protony nesou kladný elektrický náboj. Celkový počet nukleonů v jádře udává hmotnostní číslo (A), počet protonů Z, náboj (rovný Z.e, kde e je náboj elektronu) a zároveň atomové číslo příslušného prvku. Poloměr jádra je roven R = r.A-1/3, kde r = 1,5.10-15 m. Atomové jádro je charakterizováno řadou dalších veličin, jako je např. spin, elektromagnetický moment, u radioaktivních atomových jader dále střední doba života a typ jejich rozpadu.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu