Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Imise

Imise jsou charakterizovány množstvím a působením znečisťujících látek v prostředí a jsou vlastně důsledkem jejich emise. Například oxidy síry a dusíku za spalování fosilních paliv okyselují dešťovou vodu, přeměňují ji v kyselý déšť, který poškozuje rostliny a ovlivňuje škodlivě veškeré půdní procesy. Imise se staly vážným problémem ovlivňujícím samu existenci života na Zemi.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu