Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Hrubý elektrický výkon

Hrubý elektrický výkon se v energetice vztahuje na blok nebo elektrárnu. Jedná se vlastně o elektrický výkon na svorkách elektrického generátoru. Elektrický výkon, který za normálních provozních podmínek dodává elektrárna do elektrické sítě je však nižší o tzv. vlastní spotřebu elektrické energie a nazývá se čistý elektrický výkon. Vlastní spotřeba elektrické energie představuje spotřebu technologických zařízení samotné elektrárny.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu