Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Hráze

"Hráze vodního díla jsou jeho největší a nejnamáhanější část. Na hráz působí kromě tlaku vody i síly pohybu zeminy, na kterých spočívá přehrada, tlak větru, vlnobití, tlak ledu a podobně. Hráze můžeme podle konstrukce rozdělit na: hráze zděné - z lomového zdiva, betonové (gravitační nebo klenbové), železobetonové členěné; hráze zemní - hlinité, balvanité."
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu