Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Hořlavina

Spalitelná složka paliva. V případě černého uhlí představuje hořlavina 55 až 70 %, v případě hnědého uhlí pouze 40 až 55 %. Převážnou část hořlaviny tvoří uhlík, v menší míře jsou obsaženy vodík, kyslík, síra a dusík. Spálením hořlaviny vzniknou horké spaliny, obsahující oxidy zmíněných látek.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu