Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Hlavní věta termodynamiky

Termodynamika je vědní obor zabývající se procesy, ve kterých se energie přenáší jako práce nebo teplo. Hlavní věty termodynamiky představují nejdůležitější zákonitosti těchto procesů. První hlavní věta termodynamiky je vlastně zákon zachování energie a říká nám, že v uzavřeném systému se dodané teplo (Q) přemění na zvýšení vnitřní energie systému (D U) a na práci vykonávanou systémem (W), tedy Q = DU + W. Druhá hlavní věty termodynamiky nám určuje, jaké procesy jsou v přírodě možné a jaké ne. Jedna z její mnoha interpretací říká, že teplo v přirozených podmínkách přechází od teplého ke chladnému tělesu, opačný proces není možný. Třetí věta je vlastně důsledkem druhé věty termodynamiky říká, že není možno dosáhnout absolutní nuly.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu