Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Hať

Hať je vlastně menší přehrada. Její využití jako haťové vodní elektrárny je možné hlavně na řekách s malým sklonem dna a s velkými průtoky. Podle konstrukce můžeme hatě dělit na pevné a pohyblivé. Na pevné hatě se používá plně betonové nebo členěné železobetonové konstrukce. Z pohyblivých hatí se uplatňují pouze hatě bezpečně ovládatelné i v zimním provozu, jako jsou hatě stavidlové, válcové, segmentové, sektorové, klapkové a podobně.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu