Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Globální oteplování

Globální oteplování představuje postupné celkové oteplování klimatu na naší planetě. Globální oteplování je vlastně důsledkem tzv. skleníkového efektu, který souvisí se zvýšením koncentrace škodlivin ze spalování fosilních paliv, výfukových zplodin a některých chemických látek (freonů) v atmosféře. Také přízemní ozón podporuje vznik skleníkového efektu. Globální oteplování má za následek prudké změny klimatu, které se začínají projevovat v současné době. V různých částech Země vznikají silné deště a záplavy nebo naopak dlouhotrvající sucha. Jednou z nejdůležitějších úloh lidstva je omezit únik škodlivin do atmosféry, k čemu musí výrazně přispět také energetika. Je tedy potřebné využívat různé technologie snižování emisí při spalování fosilních paliv, zvýšit podíl využití jaderné energetiky, obnovitelných zdrojů energie, racionalizovat spotřebu energie apod.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu