Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Geotermální energie

Geotermální energie má svůj původ v tepelné energii nitra Země, která se uvolňuje radioaktivním rozpadem izotopů v zemském magmatu. Tuto energii lze využít buďto přímo k vytápění nebo prostřednictvím parního cyklu k výrobě elektrické energie (přeměnou tepelné energie páry na mechanickou práci rotoru turbogenerátoru a posléze na energii elektrickou). Geotermální energie se využívá v geotermálních elektrárnách. Každých 100 m směrem do středu Země stoupá teplota o 3 K.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu