Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Frakční odlučivost

Odlučivost tuhých částic z proudu plynu procházejícího cyklonovým odlučovačem v závislosti na velikosti částice. Frakční odlučivost s klesajícím poloměrem cyklonu vzrůstá, neboť roste odstředivá síla působící na hmotné částice.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu