Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Fotovoltaický článek

Fotovoltaické články slouží k přímé přeměně energie světelného záření (viz heslo sluneční energie) na elektrickou energii. V principu jde o tenké destičky z monokrystalických, polykrystalických či amorfních polovodičů, nejčastěji s přechodem P-N. Fotony slunečního záření jsou absorbovány ve vrstvě polovodiče, kde vytvářejí páry elektron-díra. Vnitřní elektrické pole náboje (viz heslo elektrický náboj) opačných znamének rozdělí a vyvolá stejnosměrný elektrický proud.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu