Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Fluidní kotel

Fluidní kotle umožňují spalovat mleté uhlí při nízké teplotě ve fluidním loži. Nízká teplota potlačuje tvorbu NOx, vznikající oxid siřičitý se váže přímo v ohništi přidáváním mletého vápence. Fluidní kotle tedy již splňují požadavky čisté technologie uhlí. Podle pracovního tlaku rozlišujeme atmosférické fluidní kotle a tlakové fluidní kotle.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu