Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Flemingovo pravidlo levé ruky

Pravidlo určující směr pohybu proudovodiče v magnetickém poli. Položíme-li levou ruku na vodič tak, aby prsty směřovaly po proudu a magnetické siločáry vstupovaly do dlaně, potom se vodič pohybuje ve směru palce
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu