Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Energie

Schopnost vykonávat práci. Energie může mít různou formu, např.: kinetická, potenciální, tepelná, jaderná, elektrická a další. Mezinárodní jednotkou energie je joule [J] (viz heslo Joule - jednotka energie). Zákon zachování energie nám říká, že energii nelze vyrobit ani zničit, je možno ji pouze přeměnit na jiný druh energie.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu