Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Energetika

Úkolem energetiky je řešit technické, ekonomické a ekologické problémy provázející získávání energie z přírodních zdrojů a její přeměnu na využitelné formy, včetně transportu a skladování energie. Energetika se většinou rozděluje na šest dílčích energetických soustav: elektrizační soustavu, soustavu centralizovaného zásobování teplem, soustavu zásobování plynem, soustavu zásobování ropou, soustavu zásobování uhlím a soustavu jaderné energetiky.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu