Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Laser

Název zařízení LASER představuje umělé slovo z anglického výrazu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (zesílení světla vynucenou emisí záření). Samotné zařízení je přístroj generující nebo zesilující koherentní a intenzivní úzký paprsek světla. Podle prostředí, v němž ke generaci dochází se lasery dělí na plynové, z pevné látky, polovodičové apod. Lasery se používají v lékařství (oční…

Lavalova turbína

První rovnotlaká parní turbína s jedním oběžným kolem s vysokým počtem otáček a zpomalujícím ozubeným převodem.

Lawsonovo kritérium

Pro udržení termojaderné řetězové reakce musí mít plazma určitou minimální hodnotu teploty a součinu r . t, kde r je hustota vysokoteplotní plazmy a t je doba její existence. Uvedený součin se nazývá Lawsonovo kriterium.

Lignit

Geologicky nejmladší tuhé fosilní palivo s relativně nízkou výhřevností. V České republice není těžba lignitu významná. Jihomoravská lignitová ložiska zásobují uhelnou elektrárnu Hodonín, jejíž příspěvek pro elektrizační soustavu je asi 1%.

Lopatkové kolo

Lopatkové kolo je pomaloběžný větrný motor, používaný od poslední čtvrtiny minulého století nejdříve v Americe, později také v Evropě. Na rozdíl od rychloběžného motoru se maximální účinnosti dosahuje při součiniteli rychloběžnosti kolem 1.

Luminofor

Fluorescenční neboli světélkující látka, která např. po ozáření ultrafialovým zářením vydává světlo. Luminofor vlastně mění uv záření na viditelní světelné záření.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu