Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika


Anergie

Anergie je energie nepřeměnitelná na jiný druh energie. Jedná se vlastně o vnitřní energie okolí.

Anihilace

Setká-li se částice s antičásticí, dojde k anihilaci, při které se uvolní jejich klidová energie a změní se v příslušné množství záření. Využití klidové energie je až 100 %.

Anion

Záporně nabitý anion (Cl-, S2-, F-), vznikne, když elektricky neutrální atom získá ionizací elektron. Anion se pohybuje ke kladně nabité elektrodě (anodě). Aniony na anodě ztrácejí elektron - oxidují se

Anoda

Anoda je kladná elektroda. Při elektrochemických procesech přitahuje iony se záporným nábojem - aniony.

Antičástice

Každá částice má svoji antičástici, která je vlastně jejím “zrcadlovitým“ obrazem. Tak například elektron má antičástici pozitron, který má stejnou hmotnost, ale opačný (kladný) elektrický náboj. Setká-li se částice s antičásticí, navzájem zanikají za uvolnění příslušného množství energie (viz anihilace).

Armatura

Technické příslušenství některých strojů a zařízení zajišťující jejich správnou činnost, obsluhu, kontrolu a ochranu. Jedná se o rozličné ventily, šupátka, vzdušníky a podobně.

Atmosférický fluidní kotel

Fluidní kotel, v němž fluidní vrstva cirkuluje mezi vlastním spalovacím prostorem a vně umístěným cyklonovým odlučovačem.

Atom

Atom je nejmenší, dále nedělitelná, část chemického prvku, která je schopná vstoupit do chemické reakce. Atom se skládá z malého jádra a elektronového obalu. Jádro atomu je tvořeno protony a neutrony, elektronový obal elektrony.

Atomové číslo Z

Atomové číslo je pořadové číslo v periodické soustavě prvků. Udává počet protonů v jádře atomu.

Bahník = odkalovač

Nejníže položená část kotle, v níž se shromažďují nečistoty. Čas od času lze tento prostor vypustit (odkalení kotle). Do kotle se sice přivádí upravená napájecí voda, ale jelikož se odvádí čistá pára, koncentrace nečistot postupně roste.

Bánkiho turbína

Rovnotlaká vodní turbína (stejný tlak před turbínou i za turbínou) s dvojnásobným průtokem vody (voda protéká oběžné kolo), výrobně nenáročná. Použití vhodné pro malé vodní elektrárny.

Barbotážní věž

Barbotážní věž nebo také barbotážní vakuový systém lokalizace havárie byl vyvinut pro standardní blok jaderné elektrárny s reaktorem VVER-440. Systém pozůstává z hermetických prostorů (hermetických boxů) s rovnými stěnami, ve kterých je umístěné zařízení reaktoru a potrubí primárního okruhu, a z lokalizačního plynojemu, spojeného s hermetickými prostory koridorem.…

Bezdrátový přenos elektrické energie

Bezdrátový přenos elektrické energie je založen na tom, že namísto vodiče se využívá jako nosiče energie elektromagnetická vlna (viz elektromagnetické záření). Podle použité frekvence se dají tyto technologie rozdělit na mikrovlnné a laserové přenosy (viz též laser). Mikrovlnné přenosy mají celkovou účinnost asi 50 %, zatímco laserový přenos má účinnost jen asi 2 %. Přenosová frekvence mikrovlnných…

Bezpečnostní pásmo

Bezpečnostní pásmo je prostor v bezprostřední blízkosti energetického zařízení, určený k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Bimetal

Bimetal neboli dvojkov - většinou dva kovy s rozdílným činitelem tepelné roztažnosti naválcované na sebe. Při zahřátí se proužek z bimetalu prohne.

předchozí 1 2 3 4 ... 35 36 následující

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu