Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Základní informace k EM

Pod pojmem ENERGETICKÉ MANAŽERSTVÍ si lze představit soubor opatření, tvořící uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství. Jedná se o proces vyplývající z dlouhodobého energetického plánování. V prostředí města může být tento proces chápán jako vnější, jímž je ovlivňována komunální energetika celého města (územní plán, územní energetická koncepce) , či jako vnitřní, jímž jsou ovlivňovány pouze budovy a zařízení ve vlastnictví města (energetické akční plány města).

Město Plzeň má vypracovánu územní energetickou koncepci již od roku 2002. Tato je pravidelně vyhodnocována a v případě potřeby též aktualizována.Výstupy Územní energetické koncepce města Plzně jsou zapracovány v Územním plánu města Plzně.

V budovách a zařízení v majetku města Plzně je energetické manažerství postupně zaváděno již od roku 2000 a tato snaha přináší své pozitivní výsledky. Na podporu zavádění a propvádění energetického manažerství v prostředí města Plzně je vytvářen celý soubor dokumentů a nástrojů. Důležité informace, vyhodnovení a  podpůrné dokumenty k této problematice jsou součástí tohoto webu.

Základní informace k zavedení energetického manažerství:

           

 

 

 ________________________________________________________________________________________________

Pro vytváření systému a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti byla v lednu 2012 vydána mezinárodní norma ČSN EN ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií.

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu