Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Povinnost pořízení PENB

Na každou vytápěnou budovu lze pohlížet jako na spotřebič energie. Proto je možné, obdobně jako u pračky nebo ledničky, vytvářet certifikaci budov. Jedná se o přehledné technické dokumenty, kterými je možné doložit úroveň plnění požadavku na energetickou náročnost budovy. Do června roku 2007 se certifikace budov prováděla tzv. štítkováním budov dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 291/2001 Sb. v příloze č. 1. Obsah protokolu k energetickému štítku a příklad energetického štítku je uveden v ČSN 73 0540-2.

Od 1. července 2007 jsou požadavky na energetickou náročnost budovy hodnoceny dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 o energetické náročnosti budov tzv. průkazem energetické náročnosti budovy, který tvoří protokol prokazující energetickou náročnost budovy a jeho grafické znázornění. Tato vyhláška byla v roce 2013 nahrazena vyhláškou č. 78/2013 Sb., čínž došlo i ke změně grafické podoby tohoto dokumentu.

Více informací o průkazech energetické náročnosti (DOC, 676 kB)

 

© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu