Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Elektrické pole

Jedná se o silové pole, jehož základní vlastností je schopnost působit na elektrický náboj, který se v něm nachází, silou nezávislou na rychlosti náboje. Základní charakteristikou elektrického pole je jeho napětí, které určuje sílu působící v daném bodě pole na elektrický náboj. Elektrické pole je matematicky popsáno rovnicemi Maxwella.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu