Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Elektrické napětí

Elektrické napětí je mírou práce, kterou vykonají síly působící na jednotkový náboj při jeho přenosu po určité dráze. Jeho základní jednotkou je jeden volt [V].
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu