Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Elektrická přípojka

Elektrické přípojka je zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici a mimo ni odbočením od vedení distribuční sítě směrem k odběrateli a je určeno k připojení odběrných elektrických zařízení.
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu