Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Elektrická kapacita

Elektrická kapacita je poměr velikosti elektrického náboje k hodnotě elektrického napětí v elektrickém kondenzátoru. Měřením bylo zjištěno, že při zvyšování velikosti náboje roste i hodnota napětí a tak tento poměr zůstává stejný. Jednotkou kapacity je Farad.
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu