Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Elektrárny s MHD generátorem

Začátky využití principu Magnetohydrodynamického generátoru na výrobu elektrické energie souvisí s Faradayovým objevem zákonu elektromagnetické indukce a sahají k jeho pokusům v roce 1831. Faraday při svých pokusech měřil potenciál mezi dvěmi elektrodami ponořenými do řeky Temže, tj. do proudící vody v magnetickém poli země. Pokusy byly neúspěšné. Seriózní práce na průmyslovém využití MHD generátoru se datují do 50. let a realizovaly se zejména v USA, bývalém SSSR a ve Velké Británii. Původní očekávání velmi rychlého vyřešení problému se nesplnilo a výzkum v letech 1965-1970 ochaboval a pokračoval jen v bývalém SSSR. Po roce 1970 nastala druhá vlna zájmu o MHD generátor a výzkum dále pokračoval v mnohých státech. Rozpracované jsou projekty MHD elektráren pracujících v otevřeném cyklu, používajících jako palivo zemní plyn, uhlí, mazut. V další perspektivě se očekává uplatnění MHD elektráren pracujících s uzavřeným cyklem, kde by pracovní látkou mohla být plazma (zdroj tepla - vysokoteplotní jaderný reaktor) nebo tekutý kov (zdroj tepla - rychlý reaktor).
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu