Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Ekosystém

Ekosystém je systém živých organismů a jejich neživého prostředí. Mezi organismy a prostředím probíhá výměna hmoty a energie. Je to systém v určité rovnováze schopný samostatné existence. Zahrnuje především půdu, podnebí, producenty - rostliny, konzumenty - živočichy a člověka a rozkladné organismy. Úplný ekosystém musí zahrnovat všechny tyto složky.
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu