Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Ekonomizér

Výměník využívající teplo spalin o nízké teplotě k předehřívání napájecí vody. Ekonomizér je složen z trubkových hadů, jimiž protéká ohřívaná voda. Je zavěšen v tahu kotle obvykle před ohřívákem vzduchu a je ohříván proudícími spalinami. Analogický termín je předehřívák napájecí vody.
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu