Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Ekologie

Ekologie je obor zabývající se ochranou životního prostředí před negativními vlivy průmyslových, zemědělských a jiných činností člověka. Možno ji také definovat jako nauku o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím.
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu