Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Ejektor

Ejektor nebo též vývěva patří mezi proudová čerpadla. Je to v podstatě odsávací tryskové čerpací zařízení, které je poháněno proudem vody, plynu nebo páry. Statická energie hnacího prostředí se mění v trysce na dynamickou a v difuzorech opět na tlakovou energii. Odsávaná látka se přivádí do prostoru těsně za tryskou. Podle typu pracovního média se rozlišují paroproudové, vodoproudové a kombinované ejektory. Dalším typem ejektoru je rotační vodokružná vývěva.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu