Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Druhotný energetický zdroj

Druhotným energetickým zdrojem rozumíme využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál je využíván v energetickém hospodářství.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu