Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Distribuční soustava

"Distribuční soustava (DS) je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení, sloužící k zajištění distribuce energie na vymezeném území ČR; navazuje na soustavu přenosovou či přepravní."
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu