Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Diagram zatížení

Diagram zatížení představuje důležité grafické znázornění závislosti elektrického výkonu na čase. V praxi se využívá závislost elektrického výkonu elektrárny, části energetické soustavy, soustavy jako celku a podobně. Sledovaným obdobím může být den (24 hodin), týden atd.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu