Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Cyklon

Zařízení ve tvaru převráceného kužele, v němž se na principu odstředivé síly odlučují hrubší tuhé částice z proudu plynu. Spaliny obsahující popílek se do cyklonu přivádějí tangenciálně velkou rychlostí, částice se odstředí a spadnou do výsypky. Vyčištěný plyn se odvádí středem k dalšímu zpracování.
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu