Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Čistý elektrický výkon

Jedná se vlastně o elektrický výkon, který elektrárna dodává do elektrické sítě. Elektrický výkon, který za normálních provozních podmínek produkuje elektrárna je však vyšší o tzv. vlastní spotřebu elektrické energie a nazývá se hrubý elektrický výkon. Vlastní spotřeba elektrické energie představuje spotřebu technologických zařízení samotné elektrárny.
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu