Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Čisté technologie uhlí

Moderní metody využití uhlí jako primárního zdroje energie, zaměřené na maximální využití s minimálními negativními účinky na životní prostředí. Uhlí se spaluje v moderních fluidních kotlích nebo se zpracovává ve splyňovacích jednotkách (viz zplyňování uhlí). Typická je kogenerativní výroba užitečného tepla a elektrické energie v paroplynových cyklech.
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu