Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Chladivo

Chladivo v reaktoru odvádí teplo z aktivní zóny. Jako chladivo lze použít plyny, kapaliny, tekuté kovy a roztavené soli. Chladivo musí mít tyto vlastnosti - dobré tepelné vlastnosti, vysoký bod varu, nízkou teplotu tavení, nízkou pořizovací cenu. V jaderné energetice se dnes používají především tato chladiva: CO2, voda, těžká voda
© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu