Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Chladicí věž

Tepelný výměník, v němž se předává teplo chladicí vody z kondenzátoru do okolního vzduchu. Nejpoužívanější jsou chladicí věže s přirozeným tahem, charakterizované tahovým komínem z železobetonového hyperboloidního pláště. Přiváděná voda je rozstřikována na drobné kapičky, které jsou ochlazovány proudem stoupajícího vzduchu. Dalším typem chladících věží jsou ventilátorové chladicí věže, kde se pro vytvoření tahu chladicího vzduchu využívá vestavěný ventilátor. Tyto věže jsou menší než chladicí věže s přirozeným tahem, ke své činnosti potřebují přívod elektrické energie avšak svou funkci plní bez ohledu na vnější podmínky jako je směr prouděné okolního vzduchu, teplota, vlhkost a podobně.
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu