Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Chemická reakce

Chemická reakce je děj spočívající v rozpadu výchozích molekul nebo iontů a ve tvorbě nových. Dochází k ní, jestliže molekuly výchozích látek (reaktantů) obsahují relativně slabou vazbu, takže reaktanty jsou za daných podmínek nestálé. Když se takové molekuly vhodným způsobem srazí (záleží na geometrii a energii srážky), staré vazby se přeruší, vznikne na velmi krátkou dobu přechodový komplex, v němž se vytvoří nové vazby. Chemickou reakcí je vlastně i spalování, což je důležité z pohledu energetiky. Typy chemických reakcí: reakce součinná, reakce slučovací (adice), disproporcionace, eliminace, substituce, reakce výměnná, kondenzace, polyadice, polykondenzace, reakce zvratná.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu