Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Chemická energie

Chemická energie se uvolňuje na úkor vazeb atomů a molekul spalovaných látek. V největší míře ji využíváme formou spalování fosilních paliv a v menší míře v elektrochemických palivových článcích.
© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu