Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Ceny a rozúčtování energie

Problematiku rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody  řeší vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb. (rozdělení nákladů mezi  konečné spotřebitele). Na vyhl. č. 372/2001 Sb. navazují Pravidla pro vytápění, dodávku teplé a studené vody pro byty a nebytové prostory v majetku města Plzně schválené usnesením RMP č. 478/2013. Podmínky montáže bytových vodoměrů na studenou vodu jsou stanoveny v usnesení Rady města Plzně č. 29/2013. Tyto dokumenty jsou závazné pouze  pro obytné domy v majetku města Plzně.

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a přípravu TV a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku  tepelné energie konečným spotřebitelům jsou stanoveny ve vyhl. Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb.  
 

© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu