Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Centrální zásobování teplem (CZT)

O centrálním zásobování hovoříme, jestliže je dodávka tepla zajišťována soustavou z ústředního zdroje tepla (teplárny, výtopny).
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu