Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Carnotizace cyklu

Využití regenerace tepla v reálném tepelném oběhu tak, aby se co nejvíce přiblížil Carnotovu cyklu. V případě parního cyklu se postupně odebírá v průběhu expanze část páry z turbíny a zavádí se do regeneračního ohříváku, kde ohřívá napájecí vodu z kondenzátoru. Mezi carnotizační opatření lze zařadit i přihřívání páry.
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu