Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Budící soustava

Budící soustava alternátoru je soubor zařízení, které zabezpečuje dodávku stejnosměrného budícího proudu do rotorového vinutí pro vytvoření magnetického pole v alternátoru. Velikost tohoto proudu určuje hodnotu výstupního napětí alternátoru a pokud je alternátor připojený k elektrizační soustavě, tak i velikost jalového výkonu alternátoru. Zdrojem budícího proudu mohou být principiálně všechny zdroje stejnosměrného proudu - akumulátorová baterie, stejnosměrný generátor (dynamo), usměrňovač napájený z vnější rozvodné sítě, usměrňovač napájený ze střídavého alternátoru. U velkých energetických strojů bývá obyčejně budící soustava realizovaná jako nezávislá a budícím zdrojem je samostatný synchronní alternátor - budící alternátor (budič).
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu