Magistrát města Plzně

Odbor správy infrastruktury

Energetika

Bitumenace

Bitumenace je způsob zneškodňování kapalných radioaktivních odpadů vznikajících při provozu jaderné elektrárny. Metoda spočívá v odpaření kapaliny a rozmíchání suchého zbytku s roztaveným bitumenem nebo s bitumenovou emulzí. Bitumen je organická látka (živice) podobná asfaltu. Výhody této metody jsou v objemové redukci výsledného produktu (redukční faktor cca 2) a jeho nízká vyluhovatelnost ve vodě. Nevýhodou je hořlavost bitumenu, vyšší investiční náklady na zařízení a vyšší náročnost na obsluhu zařízení (porovnej s cementací a vitrifikací).
© 2019 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu